Inside Greenhouse

אודות אגרו ליד אקדמי

החקלאות בישראל היא תעשייה מפותחת מאוד. ישראל היא יצואנית גדולה של תוצרת חקלאית, אך בשנים האחרונות חלה ירידה ביצוא החקלאי ובמקום בו החקלאות והטכנולוגיה החקלאית תופסת בכלכלה המקומית.

כמו-כן, תעשיות המזון בישראל אינן עוסקות מספיק בתפקידי המזון בזיהום כדור הארץ וכמעט ואינן מתייחסות לאתגרי המזון העתידיים.

אגרו ליד אקדמי הוקמה על-מנת לשנות את המגמה; להביא עוד אנשים לעסוק בחקלאות על כל היבטיה, וכתוצאה מכך להגדיל את היקף התעשיה בענף עתיק זה ולהביא אליה חדשנות ויצירתיות.

התוכנית תצמיח רשת של בוגרים שיהוו גשר בין העולמות – חקלאות, תעשיה, טכנולוגיה, תרבות וסביבה, ויובילו לפיתוח ויישום של תפיסות חקלאיות מתקדמות בנות-קיימא בתחומי החקלאות, הפוד-טק והאגרו-טק.

Agriculture

אקדמיה למנהיגות בחקלאות

מטרת התוכנית

פיתוח מנהיגות למנהלים בהווה ובעתיד בתחום האגרו-טק והפוד-טק להובלת פתרונות טכנולוגיים ברי קיימא לאתגרים הקיימים.


הלימודים מועברים באופן חווייתי ומעשי, ע"י מרצים מובילים בתחומם, הן מן האקדמיה והן מן התעשיה.

 
Hay Bales

יצירת קשר

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם עם פרטים לגבי תוכנית אגרו ליד

Thanks for submitting!